Tips & Tools

zorgen voor goed lopen

2/18: Verkiezingsprogramma`s: meer zitbankjes in wijken

2/18: Verkiezingsprogramma`s: meer zitbankjes in wijken

In maart kiezen Nederlanders nieuwe gemeenteraden. Deze keer krijgt het gewone, dagelijkse lopen meer aandacht. In de Top 10 van onderwerpen, die dagblad Trouw (24 februari 2018) samenstelde, valt dit voornemen op: meer zitbankjes! In een analyse van partijprogramma`s over het hele land, komt dit punt naar voren. Een andere trend is de roep om in winkelcentra auto`s goedkoper of gratis te laten parkeren. Wanneer dat op grote schaal zou gebeuren, neemt autogebruik toe. En ondervinden lopers, al of niet als consumenten, meer hinder. In Amsterdam bepleit een aantal politieke partijen, van SP tot VVD, dat de stoepen vrij en beter toegankelijk moeten worden. Nog niet prominent aandacht voor de voetganger in de doorsnee buitenwijk, maar het begin is er!

( 7 Februari 2018 )

Overzicht Blogs
Tips & Tools Voor mij For ons For organisaties Tips & Tools
Tekeningen » Len Munnik
Webdesign » SPRANQ