Tips & Tools

zorgen voor goed lopen

3/18: Happy Mobility

3/18: Happy Mobility

 

In Rotterdam was ik in maart op het congres Happy Mobility. De vakmedia ‘Verkeerskunde ’en ‘Verkeer in Beeld’ vroegen mij verslag te doen. Een paar highlights hieruit. In zijn key note legt Karel Martens vol vuur uit hoe onrechtvaardig, in zijn ogen, het mobiliteitsbeleid is. Hij is inernationaal verkeersplanoloog en hoogleraar. “Waarom is het transportsysteem oneerlijk, terwijl op terreinen als wonen, gezondheid en onderwijs de overheidsstelsels staan als huis?”

‘Mobiliteitsgeluk in plaats van vervoerarmoede’

Cruciaal is volgens hem een goed beeld krijgen van de problemen die de bevolking wel of niet ondervindt. Dat ontbreekt nu volledig. “Je zou een gemiddeld niveau van mobiliteitsgeluk als benchmark kunnen hanteren. Iedereen die lager scoort, krijgt dan een steun in de rug” 

Een kwartier loopafstand 

Behalve de fiets en het openbaar- of doelgroepenvervoer is lopen ook een belangrijke happy mobility factor, zeggen deelnemers. Wim Bot van de Fietsersbond: “De voetganger is een grote blinde vlek in ons mobiliteitsbeleid. De ruimte zo inrichten dat op een kwartier loopafstand heel veel bestemmingen bereikbaar zijn, is een belangrijke sleutel”.

( 21 Maart 2018 )

Overzicht Blogs
Tips & Tools Voor mij For ons For organisaties Tips & Tools
Tekeningen » Len Munnik
Webdesign » SPRANQ