Tips & Tools

zorgen voor goed lopen

7/17: Fietsers komen op voor de lopers

7/17: Fietsers komen op voor de lopers

Steeds meer mensen weten dat lopen belangrijk is. Intussen versmallen soms de stoepen, bedreigen auto’s en fietsen de voetganger. Maar er duiken vrienden op. Strijders voor fietsruimte pleiten ook voor de voetganger, op allerlei plekken ter wereld.

Dat hoorde ik bij Velo-city, het wereldwijd belangrijkste evenement voor fietspromotie. In de wandelgangen en op de buitenreceptie sprak ik in juni belangenbehartigers die zich ook inzetten voor lopers. In allerlei plaatsen waar lopers geen duidelijke stem hebben en de fietsers wel, nemen wielrijders het op voor de tweevoeters.

Fietsers en lopers

Neem Matti Koistinen van de Finnish Cyclists’ Federation (Cykelförbundet). Zijn organisatie speelt een rol bij vele, net ingevoerde snelheidsverlagingen voor auto`s, overal in Finland. Belangrijk voor fietsen èn lopen. Steeds vaker is veertig of dertig kilometer de  maximale snelheid. Hun grote manifestatie later dit jaar heet VeloFinland 2017 & Walk This Way.

Slow streets

Ook in de Verenigde Staten werken fietsers en lopers samen. Ik sprak de enthousiaste Becca Wolfson, director van de Boston Cyclists Union. Haar organisatie lobbyt voor fietspaden, geeft fietslessen en repareert zelfs fietsen. Tegelijkertijd steunt zij bewoners die betere straten en goede buitenruimte willen. Lopers en fietsers moeten beiden meer ruimte krijgen, vindt ze. Er komt meer geld voor bijvoorbeeld een Slow Streets Program.   

Friendly cities

In Duitsland werkt fietsersbelangenclub ADFC aan betere voetgangersvoorzieningen.  Isabelle Klarenaar uit Noordrijn-Westfalen legde me uit dat er al vijf jaar een aparte organisatie bestaat waarin ADFC en deelstaat samen meer aandacht geven aan fietsers en voetgangers.  Die organisatie heet afgekort AGFS, waarbij de F en de S eenvoudig staan voor Fussgänger- und Fahrradfreundlicher Städte.    

Coalities nodig

Nederland heeft een inhaalslag te maken. Dat zegt Wim Bot, hoofd afdeling beleid van de Fietsersbond: “Fietsers en lopers hebben elkaar nodig”. Het bewustzijn neemt toe dat coalities tussen belangenorganisaties kansen biedt.

ECF zet zich ook in

Velo-city wordt jaarlijks georganiseerd door de ECF, de European Cyclists` Federation. Dit keer in Nijmegen en Arnhem. ECF lobbyt voor en neemt deel in verschillende friendly cities programma`s die lopen, fietsen en goede buitenruimte realiseren. ‘Laat je als loper of fietser nooit tegen elkaar uitspelen’, zeiden velen in Velo-city tegen mij: ‘Meer fietspaden door ruimte af te snoepen van lopers, dat kan niet. Maatregelen die meer fietsgebruik betekenen maar bijna even hard negatief uitwerken op het lopen, moet je niet willen nemen’.   

 6 juli 2017

 

 

Overzicht Blogs
Tips & Tools Voor mij For ons For organisaties Tips & Tools
Tekeningen » Len Munnik
Webdesign » SPRANQ