Tips & Tools

zorgen voor goed lopen

Covid en lopen, najaar 2021

Covid en lopen, najaar 2021

‘De karavaan trekt verder’, of beter gezegd: ‘De pandemie trekt verder.’

Covid toont einde 2021 vele gezichten terwijl de pandemie een nieuw stadium ingaat. In de afgelopen periode kreeg het gewone, dagelijkse lopen een enorme, positieve ‘boost’. Meer mensen gingen meer lopen, anderen namen juist minder beweging. Voetgangers kregen op veel plekken meer ruimte toebedeeld: soms blijvend, soms tijdelijk. In elk geval: lopen staat op agenda`s, overal.

In 2022 ga ik weer regelmatig een Blog schrijven, al blijven de effecten van de pandemie nog onduidelijk. De laatste tijd volgde ik de ontwikkelingen, maar publiceerde weinig. 

Wel ben ik bezig geweest om de Tips & Tools aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Zoals de serie tips die kinderen en pubers er toe brengen om met hun ouders te gaan wandelen. Kijk naar de Tips & Tools en doe er je voordeel mee!

15 september 2021


Okt '21: Pandemie in nieuw stadium

Door COVID kreeg het lopen een enorme, positieve 'boost'. Meer mensen gingen zichtbaar meer stappen maken. Anderen namens juist veel minder beweging. Ik publiceerde de laatste tijd weinig omdat trends zich razendsnel opvolgden. Wel bleef ik Tips & Tools aanpassen, zoals de nieuwe serie: "Puberkinderen aan de wandel krijgen". Het komende jaar verwacht ik meer te schrijven. Intussen blijven mijn vijf handgrepen van najaar 2020 actueel.  

(4 oktober 2021)

De actie-lijst voor overheden. En voor burgers om zich hiervoor sterk te maken: jij, ik en de anderen dus.

1  Maak extra ruimte in straten waar lopers meer en veilige meters nodig hebben. Zorg voor scheidingen waar veel wandelaars, autorijders of fietsers dicht bij elkaar zijn. Soms moeten auto's helaas een stuk omrijden, fietsers zich even aanpassen.

2  Vraag voetgangers naar problemen en obstakels. Repareer stoepen en looproutes. Help zo bewoners gezond blijven, en gun Corona patiënten zo dat zij kunnen opkrabbelen.

3  Schakel op kruispunten met verkeerslichten de knoppen die voetgangers nu moeten indrukken uit. Geef lopers automatisch groen: dan hoeven zij geen knoppen aan te raken.

4  Bied lopers en fietsers vaker en langer groen licht aan, dat voorkomt dat zij wachtende groepjes vormen: te dichtbij.

Voer snelheidsbeperkingen in. Maximum 30 kilometer per uur. Misschien 20 kilometer max voor fietsers door stad en dorp uitproberen? Een grote meerderheid van de bevolking wenst lagere snelheden, zo blijkt uit talloze onderzoeken telkens weer.

Vergeet maatregelen die veel mensen extreem vinden. Concentreer je op praktische zaken die je makkelijk kunt uitleggen en niet veel tijd nodig hebben om uit te voeren. In deze tijden  hebben veel mensen financiële- of gezondheidsproblemen. Ze voorzien een moeilijke toekomst voor zichzelf of hun naasten. Zij voelen zich onzeker en haten experimenten.

(30 september 2020)Overzicht Blogs
Tips & Tools Voor mij For ons For organisaties Tips & Tools
Tekeningen » Len Munnik
Webdesign » SPRANQ