Tips & Tools

zorgen voor goed lopen

Blog

Blog

AMSTERDAMMERS VECHTEN VOOR VOETGANGERS

Twee opvallende Amsterdamse initiatieven in juni, ik vond ze in stadskrant Het Parool. Marktkooplieden, een aantal keren bijna of werkelijk aangereden door snelle fietsers, protesteerden gezamenlijk en vervolgens gingen handhavers optreden. En belangenbehartigers publiceerden een standaardbezwaarschrift voor massaal protest tegen het plan van de nieuwe wethouders om 900 extra, tijdelijke terrassen op de stoep blijvend te maken.         

Eerst naar de bekende Albert Cuypmarkt. Na vijf uur `s middags verandert deze straat in een fietssnelweg. Terwijl marktkramen worden afgebroken, razen fietsers steeds sneller over het brede asfalt en verwonden daarbij slalommend marktmedewerkers. Ik heb ogen en ik kan zelf best inschatten of wat ik doe gevaarlijk is, zegt een fietser tegen verslaggever Marc Kruyswijk. Zijn oordeel komt overeen met wat vele fietsers vinden, terwijl stapels wetenschappelijke literatuur één richting heen wijzen: hoe sneller en ingewikkelder het verkeer is, hoe minder je in staat bent gevaar goed in te schatten.

Ruwe bolster, ruwe pit

In december 2021 liep een marktmedewerker ernstig rugletsel op toen een e-biker hem in volle vaart aanreed. Albert Cuypverkopers zijn de ‘Love babes’ van vele media (“Echte traditionele, toeristvriendelijke  Amsterdammers”), maar volgens Kruyswijk ook allesbehalve fijnbesnaard: “Ruwe bolster, ruwe pit”. Hun gezamenlijke protest, na een lange periode vol individuele ruzies en zelfs vechtpartijen, leidde tot het plaatsen van hekken aan beide uiteinden van de markt, inclusief  ‘Verboden te Fietsen’ borden. In juni ging een grote groep handhavers een week lang iedereen, die toch doorfietste, aanhouden. Blijvend effect? Nog onduidelijk, maar Amsterdam heeft een nieuwe groep die stevig opkomt voor belangen van lopers.    

Tegen 900 terrassen op de stoep

Verslaggever Hannah Stöve beschrijft de toenemende overlast door extra tafels en stoelen op de stoep, toegestaan sinds de Coronacrisis. Binnenstadbewoner Bernadette de Wit:  “De doorloopruimte wordt enorm beperkt. Ik kan wel even de rijbaan opspringen, maar hoe zit dat voor oudere mensen die met een rollator over straat gaan? Of de zwangere mevrouw of vader met twee kindjes aan de arm?” Door de toenemende drukte op straat worden sommige mensen steeds verder uitgesloten van deelname aan het publieke leven, ziet De Wit om haar heen.

Protesten in Binnenstad en West

Het coalitieakkoord van de nieuwe wethouders wil tijdelijke terrassen in principe permanent gaan toestaan. Het regent woedende reacties bij de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Bestuurslid Walther Schoonenberg: “We verwachten een golf van bezwaarprocedures”. Volgens hem gaat het probleem verder dan overlast: “Door de terrassen wordt publieke ruimte ten onrechte geprivatiseerd en gecommercialiseerd”. Een standaardbezwaarschrift dat bewoners massaal kunnen gebruiken, heeft de Vereniging beschikbaar. Ook elders in de stad, in West, keren Amsterdammers zich tegen ‘terrassenterreur”. Henk van Dijk, een professionele bewonersondersteuner hier, begon een petitie om alle tijdelijke vergunningen in te trekken.

Burgemeester verbaasd

Burgemeester Femke Halsema, verantwoordelijkheid voor veiligheid in de hoofdstad, lijkt ‘not amused’ met het plan van de nieuwe wethouders. Haar woordvoerder in Het Parool: “Gezien de overlastproblematiek heeft de burgemeester de zin over verlenging coronaterrassen met enige verbazing gelezen”. De burgemeester is vaak de geschikte gemeentebestuurder om verantwoordelijk te zijn voor het grote algemene belang van de voetgangers, is één van mijn adviezen: zie bij Tips & Tools, voor organisaties.
(1 juli 2022)

Mijn Ebook nu gratis

Mijn essay (twintig minuten lezen) ‘Lopen wil iedereen’ is gratis te downloaden (zie PDF). Het leest bijna als een klassieker. Geschreven vlak voor de pandemie, maar thema`s zijn belangrijker dan ooit.

( 1 juni 2022)

Handboek Walk your Meeting: tijdens je werk gezonder worden

Het boek Walk Your Meeting is een leesboek en gids voor gedragsverandering. Wie een deel van overleg met anderen wandelend doet, functioneert beter. Dat geldt voor het individu, het team en de organisatie. Auteur ir Martine de Vaan: “Introduceer deze routine binnen de werkweek, die hierdoor productiever, gezonder en aantrekkelijker wordt. Lopen als een laagdrempelige manier om tijdens je werk gezonder te worden”. Klik hier voor mijn boekrecensie die ook in vakmedia verschijnt.

(1 mei 2022)

 

 

 

 

 


Overheden investeren in lopen, meer nodig

Ik schrijf regelmatig artikelen en berichten, zoals elke maand een column voor Wandelnet. Binnenkort zijn die ook hier of via Publicaties Derk, Links te vinden. Over de lobby voor lopers, wereldconferentie Walk21 in Dublin en veel meer.

(1 oktober 2023)

Mijn beknopte ebook ‘Lopen wil iedereen’ is gratis te downloaden (zie PDF). Het leest nu als een klassieker. Geschreven vlak voor de pandemie, maar alle thema`s zijn belangrijker dan ooit.

 (1 juni 2022)

Het boek Walk Your Meeting is een leesboek en gids voor gedragsverandering. Wie een deel van overleg met anderen wandelend doet, functioneert beter. Dat geldt voor het individu, het team en de organisatie. Auteur ir Martine de Vaan: “Introduceer deze routine binnen de werkweek, die hierdoor productiever en aantrekkelijker wordt. Lopen als een laagdrempelige manier om tijdens je werk gezonder te worden”. Klik hier voor mijn recensie.

(1 mei 2022)

Door COVID kreeg het lopen een enorme, positieve 'boost'. Meer mensen gingen meer stappen maken. Anderen namens juist veel minder beweging. Ik publiceerde de laatste tijd weinig omdat trends zich razendsnel opvolgden. Wel bleef ik Tips & Tools aanpassen, zoals de nieuwe serie: "Puberkinderen aan de wandel krijgen". Het komende jaar verwacht ik meer te schrijven. Intussen blijven mijn vijf punten van 30 september 2020 actueel. Zie hieronder. 

(4 oktober 2021)

De doe-lijst voor overheden. En voor burgers die zich hiervoor sterk maken:

1  Maak extra ruimte in straten waar lopers meer en veilige meters nodig hebben. Zorg voor scheidingen waar veel wandelaars, autorijders of fietsers dicht bij elkaar zijn. Soms moeten auto's helaas een stuk omrijden, fietsers zich even aanpassen.

2  Vraag voetgangers naar problemen en obstakels. Repareer stoepen en looproutes. Help zo bewoners gezond blijven, en gun Corona patiënten dat zij kunnen opkrabbelen.

3  Schakel op kruispunten met verkeerslichten de knoppen die voetgangers nu moeten indrukken uit. Geef lopers automatisch groen: dan hoeven zij geen knoppen aan te raken.

4  Bied lopers en fietsers vaker en langer groen licht aan, dat voorkomt dat zij wachtende groepjes vormen: te dichtbij.

Voer snelheidsbeperkingen in. Maximum 30 kilometer per uur. Misschien 20 kilometer max voor fietsers door stad en dorp uitproberen? Een grote meerderheid van de bevolking wenst lagere snelheden, zo blijkt uit talloze onderzoeken telkens weer.

Vergeet maatregelen die veel mensen extreem vinden. Concentreer je op praktische zaken die je makkelijk kunt uitleggen en niet veel tijd nodig hebben om uit te voeren. In deze tijden hebben veel mensen financiële- of gezondheidsproblemen. Ze voorzien een moeilijke toekomst voor zichzelf of hun naasten. Zij voelen zich onzeker en haten experimenten.

(30 september 2020)Overzicht Blogs
Tips & Tools Voor mij For ons For organisaties Tips & Tools
Tekeningen » Len Munnik
Webdesign » SPRANQ